کارگاه جغرافیا 
این کارگاه مجهز به وسایل سمعی و بصری، برد هوشمند، تجهیزات مربوط به برگزاری کلاس مجازی، میز ترسیم جهت نقشه کشی، نقشه خوانی، تجهیزات نقشه برداری (دوربین های نقشه برداری، جی پی اس و ...) و تعدادی کامپیوتر به همراه تجهیزات جانبی جهت آموزش نرم افزارهای آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. از این کارگاه جهت برگزاری کلاس های عملی دانشجویان بخش جغرافیا استفاده می شود.