نمایشگر دسته ای مطالب

نخستین همایش آینده نگاری راهبردی

در حوزه علوم جغرافیایی، مطالعات شهری و منطقه ای

نخستین همایش آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیای ، مطالعات شهری و منطقه ای در تاریخ 1397/08/23 در تالار وحدت دانشگاه با حضور جغرافیدانان و اندیشمندان حوزه جغرافیا از سراسر کشور و حوزه اجرایی استان کرمان برگزار می گردد.