همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی

 

تطابق با جهان آینده در هر حوزه ای، مشروط به پذیرفتن تغییرات در ابعاد مختلف و سپس مشروط به داشتن نگرش جامع، برنامه‌ریزی همه‌جانبه در آن حوزه است. لازمۀ این امر، تبادل نظر، همفکری و استفاده از خرد جمعی اندیشمندان و متفکرین آن حوزه است که سنگ بنای تغییر و تحولات اساسی و چراغ راه آینده است. از آنجا که آینده­نگاری، ایده ای نو و تلاشی نظام­مند برای نگاه به آیندۀ بلندمدت در حوزه ­های علم، دانش و تکنولوژی است، 

هدف از برگزاری نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای»، دستیابی به ایده ­های اساتید و اندیشمندان علوم جغرافیایی برای تعیین خط مشی، سیاست­گذاری وتعیین مسیر آیندۀ آن است. اجرای فرآیندهای آینده ­نگاری در سطح ملّی در کنارِ نقد آنچه که گذشت، در حقیقت توجه هدفمند و آگاهانه به آینده است تا با هماهنگی و خرد جمعی، مسیرِ اقدامات آتی در این مجموعۀ علوم کاربردی شناسایی شده و در نتیجه، منابع لازم به صورتی کارا به مباحث دارای اولویت در هر کدام از شاخه های آن تخصیص داده شود. 
 لذا ضمن تشکر پیشاپیش از اهتمام همۀ اندیشه ورزان، اندیشمندان، اساتید گرانقدر، پژوهشگران و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی در حوزه های مختلف علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه­ای، از ایشان دعوت می شود تا با ارسال آثار و مقالات ارزشمند خود به این همایش، زمینۀ این هدف مهم و ارزشمند را فراهم نموده و باعث تعالی، شکوفایی و کاربردی شدن هر چه بیشتر این مجموعه در آینده ای نه چندان دور شوند.